1、VC半自动真空浇铸系列

熔炼温度

尺寸

重量

套筒尺寸

VC 200/300

1200

500 x 820 x 1450mm

95 KG

ø 130 / 260 mm

VC 400

1400

500 x 760 x 800  mm

85 KG

ø 130 / 260 mm

VC 500

1600

600 x 600 x 600  mm

60 KG

ø 130 / 260 mm h ø 160 /400 mm

特别适合用于小批量首饰制造,丝网结构,首饰树

 

2、VC半自动真空浇铸系列

熔炼温度

尺寸

重量

套筒尺寸

VC 450

1400

500 x 760 x 1450 mm     

120 KG

ø 130 / 240 mm

VC 480V

1600

500 x 770 x 1450  mm  

120 KG

ø 130 / 240 mm

VC 650V

1700

600 x 820 x 1450  mm

185 KG

ø 130 / 240 mm h ø 160 /400 mm

VC450小批量首饰制造,VC 480, VC 650震动技术,满足最高需求

 

3、VC大型真空浇铸系列

熔炼温度

尺寸

重量

套筒尺寸

VC 1000

1500

700 x 1000 x 1450 mm    

200 KG

ø 250 / 500 mm

VC 3000

1500

800 x 1100 x 1450  mm

250 KG

ø 450 / 600 mm

VC 12000

1200

1200 x 1600 x 2000  mm

900 KG

ø 600 / 800 mm

大型真空浇铸,汽车以及零部件行业,医疗,快速成型,艺术铸造